Wireless Solutions är en nordisk systemintegratör inom data- och radiokommunikation

Vi är nordisk partner till Walkiefleet och erbjuder molnhosting genom vår egna infrastruktur
Vår affärsidé är att erbjuda stora som små företag kostnadseffektiva och adekvata kommunikationslösningar
Vårt koncept bygger även på att tillföra kunskap, erfarenhet och innovativa lösningar till dig som kund

Vi erbjuder följande tjänster
Försäljning och driftsättning av POC-Radio
Anslutning till vårt POC-system
Konsultation inom området

Support
Drift och underhåll
Kort ledtid och effektiv support

TOP